Velden zijn niet correct ingevuld
+31 (0)528 23 00 88
Visual 9

Werkwijze

Onze werkwijze: op maat gesneden

De werkwijze van Omega Beheer is zoveel mogelijk op maat gesneden. Als iemand een beroep op ons wil doen, wordt het eerste contact meestal gelegd via de betrokken maatschappelijk werker van een verpleeg- of verzorgingstehuis of van een zorginstelling. Eventueel volgt er een intakegesprek bij ons op kantoor. Als vervolgens besloten wordt om met elkaar verder te gaan, wordt gezamenlijk de procedure van de aanvraag in gang gezet.

Wij helpen cliënten die een duidelijke structuur in het beheer van hun financiën nodig hebben

Ons cliëntenbestand bestaat uit ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen, personen die in een psychiatrische instelling verblijven, mensen met een verstandelijke beperking en verder personen die zelfstandig wonen (al dan niet met begeleiding), maar die een duidelijke structuur nodig hebben in het beheer van hun financiën. De medewerker die verwoordwoordelijk is voor intake en aanmelding is vaak de eerste medewerker waar u persoonlijk contact mee heeft.

De werkzaamheden van de medewerker van Omega Beheer bestaan uit onder meer het verwerken van de post, het voeren van correspondentie, het verzorgen van belastingaangiften, het verrichten van formaliteiten in verband met bijvoorbeeld de AWBZ en het PGB (Persoons Gebonden Budget) en – indien mogelijk en gewenst – het onderhouden van contacten met de cliënt en/of de familie. Om de werkzaamheden vlot en efficiënt te laten verlopen, is het noodzakelijk dat alle correspondentie, rekeningen en post rechtstreeks aan ons verzonden wordt.