Velden zijn niet correct ingevuld
+31 (0)528 23 00 88
Visual 7

Klantenservice

Klantenservice: speciaal voor u geselecteerde informatie

Het uit handen geven van het beheer van de eigen financiën is een ingrijpende zaak. Het is dus van groot belang dat dit gebeurt met grootst mogelijke zorgvuldigheid. Aan een aantal voorwaarden moet dan worden voldaan. We noemen ze hier.

Altijd toetsing en controle door de kantonrechter

Onderbewindstelling is een beschermingsmaatregel. De bewindvoerder dient zich in de eerste plaats te richten op de belangen van de cliënt, degene wiens vermogen onder bewind staat. Periodiek moet Omega Beheer verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Voor niet alledaagse handelingen, zoals het verkopen van een huis of een inboedel, moet vooraf machtiging van de kantonrechter worden verkregen.

Heeft u hier meer vragen over? Wellicht wordt uw vraag beantwoord bij de meest gestelde vragen. Maar vanzelfsprekend kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Wij zijn lid van de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders (PBI)

Omega Beheer is lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders. Dit is een in 2003 opgerichte landelijke vereniging die de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten leden wil bewaken en verbeteren. Het lidmaatschap kan worden verkregen nadat is voldaan aan een groot aantal eisen op het gebied van organisatie, administratie, personeel, accountantscontrole, financiële betrouwbaarheid en dergelijke. Jaarlijks wordt er door een auditbureau getoetst of er nog aan deze kwaliteitseisen voldaan wordt.

Cliënten worden goed op de hoogte gehouden

Op verzoek wordt de cliënt door ons geïnformeerd over zijn financiële situatie, bijvoorbeeld in de vorm van maandelijkse toezending van kopiebankafschriften. Verder sturen wij een kopie van de rekening naar de cliënt. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid van inzage in het dossier op ons kantoor.

Voor de intake van cliënten hebben wij enkele vaste contactpersonen in dienst. Voor alle verschillende vormen van dienstverlening hebben wij intakeformulieren. Een declaratie indienen kan via onze website, ook geld aanvragen kan op deze manier.

Omega Beheer neemt uw klachten zeer serieus

Wij hebben een klachtenreglement dat u op verzoek zal worden toegezonden. Downloaden mag natuurlijk ook!

Klachtenreglement