Velden zijn niet correct ingevuld
+31 (0)528 23 00 88
Visual 6

Ondercuratelestelling

Ondercuratelestelling: de meest zware vorm van rechtsbescherming

Ondercuratelestelling is de meest vergaande vorm van rechtsbescherming. Het is het best te vergelijken met het ouderlijk gezag. De positie van de curator lijkt op die van ouders van minderjarige kinderen. Ondercuratelestelling wordt door de rechtbank uitgesproken.

'Als iemand zijn eigen belangen niet meer fatsoenlijk waar kan nemen'

Ondercuratelestelling is nodig als iemand de gevolgen van zijn eigen handelen in het geheel niet (meer) overziet. De wet spreekt dan van ‘een meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen fatsoenlijk waar te nemen’.

Ook drank- en/of drugsmisbruik is grond voor ondercuratelestelling. Sinds 1 januari 2014 is verkwisting niet langer grond voor ondercuratelestelling. Hiervoor is bewind wegens verkwisting in het leven geroepen.

Meestal een combinatie tussen bewindvoering en mentorschap, waarbij de cliënt 'onbekwaam' is

De praktische uitvoering van ondercuratelestelling bestaat eigenlijk uit de combinatie van bewindvoering en mentorschap waarbij degene die onder curatele is gesteld niet meer handelingsbekwaam is. De Bewindvoerder regelt de financiële zaken, de mentor richt zich op het zorgaspect van de cliënt. Zo doet elke professional bij ons waar hij/zij goed in is.

Voor zorggerelateerde vraagstukken heeft Omega Beheer gespecialiseerde zorgconsulenten in dienst. Een zorgconsulent heeft de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening of een soortgelijke opleiding afgerond. De zorgconsulent woont onder meer zorgbesprekingen bij, denkt mee over de woonplek van de klant en voert zelf gesprekken daarover met de klant.

Dankzij onze zorgconsulent is goede aandacht voor het zorgaspect van de cliënt gegarandeerd

Dankzij de zorgconsulenten bent u ervan verzekerd dat er meer aandacht is voor het zorgaspect van cliënten. De zorgconsulenten bieden professionele ondersteuning waar dat nodig is.

Lees ook de brochure van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over curatele, bewind en mentorschap:

Brochure curatele, bewind en mentorschap