Velden zijn niet correct ingevuld
+31 (0)528 23 00 88
Visual 2

Bewindvoering

Bewindvoering: als professionele hulp van buiten noodzakelijk is

Als iemand niet meer in staat is om zelf zijn/haar eigen financiële zaken te regelen en als iemand niet meer in staat is om het huishoudboekje (inkomsten/uitgaven) op orde te krijgen, dan komt bewindvoering in beeld. Budgetbeheer is dan een gepasseerd station, er is hulp van buiten nodig.

Omega Beheer heeft oog voor uw persoonlijke situatie en helpt waar dit het hardst nodig is

Waar dat mogelijk is, kan een familielid ook als bewindvoerder voor iemand optreden. Zo houdt u het financieel beheer dichtbij uzelf. Maar soms kan het beter zijn om een professioneel bewindvoerder in de arm te nemen. Als een kantonrechter heeft bepaald dat iemands financiële zaken door een externe bewindvoerder moeten worden geregeld, dan heeft u in Omega Beheer een prima partner. Wij begrijpen uw persoonlijke situatie, wij bieden bescherming waar dat het hardst nodig is.

Lichamelijke of geestelijke toestand kan voor rechter aanleiding tot bewindvoering zijn

Wanneer een persoon door zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is om zijn geldzaken te regelen, dan kan het vermogen door de rechter onder bewind gesteld worden. In dat geval mag die persoon niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen (bankrekening, inkomen et cetera) en goederen (bijvoorbeeld huis of auto) beslissingen nemen, het beheer daarover is dan in handen van een bewindvoerder.

Bewind wegens verkwisting: nieuwe regelgeving sinds 1 januari 2014

Sinds 1 januari 2014 mag een rechter ook ‘Bewind wegens verkwisting’ uitspreken. Daarvoor was verkwisting van geld of het hebben van problematische schulden reden voor ondercuratelestelling, maar tegenwoordig is dat dus niet meer zo. Omdat ondercuratelestelling een erg zware maatregel is, is deze tussenvorm er gekomen. Elke persoonlijke situatie verschilt en elke vorm van financiële dienstverlening kan weer anders zijn. Ook de rechtbank zal in de ene situatie anders oordelen dan in de andere. De professionals van Omega Beheer kunnen u in een persoonlijk gesprek de verschillende mogelijkheden op een goede manier uitleggen.

Ook het gemeentebestuur kan bij de rechter een verzoek voor een schuldenbewind indienen

Ook het gemeentebestuur van een plaats waar iemand woont kan bij de rechtbank verzoeken om ‘Bewind wegens verkwisting’. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van problematische schulden en iemand er zelf niet meer uitkomt. Een zogenaamd schuldenbewind wordt altijd gepubliceerd in het curatele- en bewindsregister. Meer informatie over beschermingsbewind kunt u vinden in de folder ‘curatele, bewind en mentorschap’ van het Ministerie van Justitie.

Download hier het formulier dat u helpt bij een verzoek tot bewindvoering en/of instelling van mentorschap:

Formulier bewindvoering en/of mentorschap