Velden zijn niet correct ingevuld
+31 (0)528 23 00 88
Visual 10

Diensten

Vier vormen van dienstverlening

Omega Beheer biedt verschillende vormen van financiële dienstverlening aan.

  1. Budgetbeheer
  2. Bewindvoering
  3. Mentorschap
  4. Ondercuratelestelling

De tarieven voor bewind, mentorschap en curatele treft u hier.

Budgetbeheer: samen met cliënt zoeken naar een gewenste, passende oplossing

De lichtste vorm van financiële dienstverlening is Budgetbeheer. Hierbij gaat de cliënt een overeenkomst met ons aan en zoeken we samen naar een passende oplossing, passend bij uw wensen.

Bewindvoering: professionele hulp als iemand zelf het financiële overzicht kwijt is

Bewindvoering is een iets zwaardere vorm van financieel beheer. Deze vorm van dienstverlening vloeit voort uit een uitspraak van de rechtbank, waarbij de kantonrechter een bewindvoerder heeft aangesteld. Iemand komt ervoor in aanmerking als hij/zij de financiële zaken zelf niet meer kan regelen. Dat moet blijken uit een verklaring van een arts of psychiater of uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie.

Mentorschap: cliënt krijgt hulp bij nemen van belangrijke, zorggerelateerde beslissingen

Mentorschap wordt vaak gecombineerd met Bewindvoering. De klant wordt hierbij ondersteund bij het nemen van belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Financiën en zorggerelateerde vragen houden heel vaak verband met elkaar en daarom worden deze twee diensten vaak gecombineerd. Bij Mentorschap telt altijd de mening van de betrokkene zelf, familie en het personeel van de zorginstelling mee.

Ondercuratelestelling: de zwaarste vorm van financiële dienstverlening

De zwaarste vorm van financiële dienstverlening is Ondercuratelestelling. Dit is het best te vergelijken met het ouderlijk gezag. De positie van de curator lijkt op die van ouders van minderjarige kinderen. Ondercuratelestelling is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet. De praktische uitvoering bestaat vaak uit een combinatie van Bewindvoering en Mentorschap, waarbij de cliënt niet meer handelingsbekwaam is.

Wilt u meer informatie over onze organisatie en/of onze dienstverlening? Lees dan onze Welkomsbrochure:

Welkomsbrochure